HeliHartikainen Kaikki yhden, yksi kaikkien puolesta

Islamistinen ”Palestiinako" takaisi kestävän rauhan ja turvan?

Eräiden EU maiden ministerien ja EU maiden valtamedian omaksuma kanta on lietsomassa Euroopan maissa selvästi lisääntyvää antisemitismiä Israelia ja juutalaisia vastaan.  

Ajattelematta lainkaan seurauksia eräät Euroopan johtajat julistavat ”Palestiinan valtion tunnustamista” ilman mitään vaatimuksia palestiinalaisille. Tällainen menettely antaa palestiinalaisille signaalin, ettei heidän tarvitsekaan neuvotella tai muuttaa mitään omissa toimintatavoissaan tai jopa että he ovat ansainneet yksipuolisilla toimintatavoillaan - sitovat sopimukset ohittamalla – maailman kannatuksen.  Missä viipyvät Euroopan maiden vaatimukset esim. Hamasin aseistariisumiseksi tai että palestiinalaishallinto noudattaisi edes ensimmäistä Oslo sopimuksen ehtoa?

Palestiina ei ole koskaan ollut kansakunnan tai valtion nimi vaan se on aina viitannut tiettyyn maantieteelliseen alueeseen; sen tähden ei ole olemassa palestiinan kieltä; ei ole olemassa erillistä Palestiinan kulttuuria. Palestiinalaiset ovat arabeja, jotka ovat tulleet laittomasti alueelle ympäröivistä arabimaista Brittiläisen mandaatin aikana, kuten seuravasta selviää.

Ensimmäisellä vuosisadalla roomalaiset murskasivat itsenäisen Juudean kuningaskunnan alueella. Epäonnistuneen Bar Kokhba kapinan jälkeen toisella vuosisadalla Rooman keisari Hadrianus päätti pyyhkiä pois Juudeassa olleen Israelin Juudan identiteetin. Siksi hän otti nimen Palestiina ja määräsi sen koko Israelin maahan. Samalla hän vaihtoi Jerusalemin nimen Aelia Capitolinaksi. Historian alusta tähän päivään saakka Israelin ja Juudean kuningaskunta on ollut ainoa yhtenäinen, itsenäinen, suvereeni kansallisvaltio, joka on koskaan ollut olemassa "Palestiinassa" Jordanista länteen.

Ensimmäisessä maailmansodassa Britannia valloitti koko alueen ottomaaneilta hallintaansa. Vuonna 1922 Palestiinasta tehtiin Kansainliiton päätöksellä Britannian mandaattialue. Tehtävänä oli valmistaa kansalliskoti juutalaisille. Tuona aikana kaikkia alueella asuvia kutsuttiin ”palestiinalaisiksi”. Kun Iso-Britannian suojatin, emiiri Abdullahin oli pakko lähteä esi-isiltä perimältään hašemiittien maa-alueelta Arabiassa, brittiläiset loivatkin hänelle valtakunnan (nykyinen Jordania), joka käsitti koko Jordanin itäpuolella olevan Palestiinan mandaatin, eli ¾ koko mandaatista. Kaikki juutalaiset karkotettiin sieltä. Joten siitä tuli todellinen ”palestiinalainen valtio”. Tällä poliittisella teolla britit rikkoivat vuoden 1917 Balfourin julistusta, jonka I maailmansodan jälkeinen liittoutuneiden korkein neuvosto vahvisti San Remossa vuonna 1920 ja Kansainliitto vuonna1922: ”kotimaa juutalaisille”. Britit eivät noudattaneet muutenkaan Balfourin julistusta vahvistaa juutalaisten kotimaata vaan heidän poliittinen, arabeja mielistelevä, agendansa oli rajoittaa asteittain juutalaisten maahanmuuttoa. Vuoteen 1939 mennessä ns. valkoinen paperi (White Paper) käytännössä lopetti juutalaisten pääsyn ​​Palestiinaan. Tätä politiikkaa noudatettiin juuri samaan aikaan, kun juutalaisten kotimaata kipeimmin tarvittiin natsien valtaan nousun jälkeen Euroopassa. Juutalaiset sen sijaan kuolivat kaasukammioissa Euroopassa tai merillä yrittäessään päästä luvattuun maahan.
 

Samalla kun Britannia sulki portit juutalaisilta​​, he sallivat tai katsoivat läpi sormien arabien massiivisen laittoman maahanmuuton länsi Palestiinan alueelle Jordaniasta, Syyriasta, Egyptistä ja Pohjois-Afrikasta. Vuonna 1939 Winston Churchill totesi, että "kaukana vainosta olevat arabit ovat tulvineet maahan ja kansoittaneet sen...." Jo brittiläinen Siinain kuvernööri (1922-36) raportoi Palestiinan kuninkaallisen komission raportissa laittomasta arabien maahanmuutosta naapurimaista. British Hope Simpson komissio jopa suositteli ennaltaehkäisyä arabien laittoman maahanmuuton estämiseksi. Alueen arabiväestö kasvoi 120 prosenttia vuodesta 1922 vuoteen 1947.

Nykyinen myytti on - ja tätä opetetaan palestiinalaisalueilla UNRWA kouluissa, että nämä arabit olivat vakiintuneet Palestiinaan kauan ennen kuin juutalaiset tulivat ja "syrjäyttivät" heidät. Tosiasia on, että laiton arabien maahanmuutto Palestiinaan "syrjäytti" juutalaiset. YK:n päätös määritellä ”palestiinalaispakolainen” on osoituksena siitä, että arabiväestön kasvu oli tapahtunut äskettäin: ”jokaista arabia, joka oli asunut Palestiinassa noin kaksi vuotta ja sitten lähtenyt sieltä vuonna 1948 voidaan pitää "palestiinalaispakolaisena”. Miksi arabit lähtivät alueelta vuonna 1948? Ympärillä olevat arabimaat kehottivat heitä lähtemään pois siksi aikaa, kun he olisivat "ajaneet juutalaiset mereen". He kerskuivat tekevänsä sen kahdessa viikossa. Mutta he epäonnistuivat ja niinpä enemmän arabeja päätti paeta sodan jaloista. Miksi nuo "pakolaiset" eivät menneet takaisin alkuperäiseen arabimaahansa? Samaan aikaan 870 000 juutalaista karkotettiin arabimaista ja he joutuivat jättämään kaiken jälkeensä. He pakenivat Israeliin ja Israel asutti heidät. Sillä tavalla pakolaisongelma on ratkaistu useimmissa maailman osissa. Samoin olisi arabimaiden pitänyt tehdä omille pakolaisilleen. Mutta arabeilla oli poliittisia syitä siihen, miksi ei. Pääsyy oli, että arabit vastustivat päämäärää luoda “kotimaa juutalaisille”.

Muslimit kontrolloivat 99,9 prosenttia Lähi-idän maista. Tarvitsevatko he todellakin vielä yhden valtion sinne ja vieläpä pienen Israelin valtion keskelle? Israel on yksi kymmenesosa yhden prosentin alasta. Mutta se on liikaa arabeille. He haluavat kaiken. Ja tästä on loppujen lopuksi kysymys taisteluissa Israelista tänään. . . Ei ole väliä sillä, kuinka monta maa-aluetta israelilaiset antavat myönnytyksinä (Gaza on varoittava esimerkki), se ei koskaan riitä.

Israel ei miehitä Gazaa eikä palestiinalaisalueita. Gazasta Israel vetäytyi jo v. 2005. Raketti-iskut Gazasta Israelin siviiliväestön alueille alkoivat heti. Kuitenkin vasta v. 2007 Israelin laittoi rajoille sulkuja, kun terroristijärjestö Hamas nousi siellä virallisesti valtaan. Mikä tahansa muu valtio toimisi samoin vastaavassa tilanteessa. Ns. ”Länsiranta” on kiisteltyä aluetta, mutta ei miehitettyä. Miehitys on toimenpide, jossa valtion armeija valloittaa toisen valtion alueen ja ottaa sen hallintaansa, kuten Venäjä Krimin. Israel ei ole ottanut haltuunsa eikä pidä tälläkään hetkellä hallussaan toisen valtion maa-alueita. Palestiinalaisten väittämät Israelin laittomat miehitykset eivät kestä kansainvälisoikeudellista tarkastelua, ei myöskään EU:n vastaavat väitteet. YK:n päätöslauselma 242 mukaan Israelilla on lupa hallita alueita, kunnes kestävä ja oikeudenmukainen rauha on saatu aikaan. Vuodesta 1993 lähtien molemmat osapuolet ovat hyväksyneet neuvotellun sopimuksen periaatteen Oslon sopimukseen ja kaikkiin seuraaviin sopimuksiin, kansainvälisten päätöslauselmien mukaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa palestiinalaiset suostuisivat luopumaan väkivallasta ja terrorista sekä siihen yllyttämisestä ja sen myötä Israel sitoutui luovuttamaan alueita palestiinalaishallinnon valvonnan alle. Palestiinalaishallinto ei ole totellut edes ensimmäistä vaihetta, mutta silti heille ei ole suunnattu painetta tai sanktioita EU: n tai USA:n taholta. Sen sijaan yksipuolista ja perusteetonta painetta on suunnattu vain Israelille tehdä myönnytyksiä. Ja Gaza on varoittava esimerkki.

Palestiinalaisalueiden ympärille jouduttiin osittain rakentamaan turva-aita terroristien toiminnan estämiseksi Israelin siviiliväestöä vastaan. Jopa palestiinalaishallinnon ex-presidentti Abbasin aikana palestiinalaisalueilla katuja ja toreja on nimetty itsemurhaiskuja tehneiden mukaan.  Abbas ylistää terrorismia arabimediassa. Kristittyjä vainotaan, niin että esim. yksistään Betlehemissä kristittyjen määrä on vähentynyt 70% sta  alle 20 prosenttiin. UNRWAn kouluissa palestiinalaisalueilla opetetaan lapsia järjestelmällisesti vihaamaan juutalaisia ja Israelia. Koulukirjoissa ja kartoissa ei edes tunnisteta Israelin valtiota. Lapsia aivopestään jo pienestä pitäen, että marttyyrius on oikea asia. 

Tämä kaikki kertoo ennemminkin terrorismin kuin rauhan tavoitteista. EU:kin tukee taloudellisesti tällaista toimintaa! Onko se todella meidän arvojemme mukaista? Vaaditaanko Lähi-idän alueille ”humanitaarisen avun” nimellä pumpatuista EU maiden verorahoista todella tarkkaa tilinpitoa ja selvitystä, mihin varat käytetään? Voidaanko osoittaa esim. ettei EU:n kansalaisten verorahoja ole käytetty terrorismin tukemiseen ja vihan lietsomiseen.

Terroristijärjestö Hamasin johtajien tekemät päätökset päätökset hyökätä Israeliin, käyttää valtavia summia rahaa aseistukseen ja tunneleiden rakentamiseen – Israelin siviiliväestöä vastaan - ja toteuttaa fundamentalistista islamilaista ideologiaa on johtanut tilanteeseen, jossa Gaza on tänä päivänä. Runsaat varat ja tarvikkeet olisi pitänyt käyttää gazalaisten omiin kipeisiin tarpeisiin, joihin ne oli tarkoitettu.  Onko mitään takuita, ettei viimeisintä avustusta jälleenrakentamiseen käytetä myös terrorismiin. Ihan sama pätee palestiinalaishallinnon toimiin. Vuosikymmeniä sinne on pumpattu ulkopuolelta varoja – kuten EU: sta, mutta mitään kehitystä tai edistystä ei ole tapahtunut kansalaisten hyväksi. Varat ovat vain kadonneet johonkin muuhun tarkoitukseen. Gazassa työttömyysaste on vähintään 40 prosenttia, sosiaalipalvelut ovat lähes olemattomat ja suurin osa väestöstä on riippuvainen ulkomaisesta tuesta. Gazassa on käytössä tiukka uskonnollinen sharia laki, jonka mukaan myös poliittisia vastustajia ja uskonnollisia vähemmistöjä, kuten kristittyjä, vainotaan ja tapetaan julkisestikin.

Terroristijärjestö Hamas on erittäin selkeästi ilmoittanut, että se ei halua pysyvää rauhaa vaan - kaikkien luettavissa olevan - peruskirjansa mukaan Israelin tuhoamista. Heidän johtajansa ovat mielin kielin puhuessaan länsimaailmalle mutta arabimediassa on aivan toinen kieli kellossa, joka soittaa tuhoa juutalaisille ja Israelille, kuten muutkin fundamentalistiset islamistiset terroristit koko läntiselle maailmalle. Kun tarkastelemme nykyistä tilannetta tällaisen todellisuuden näkökulmasta, on järkevää ja realistista pohtia, toisiko pienen (21.671 neliökilometrin kokoisen) Israelin valtion keskelle sijoitettu itsenäinen islamistinen ”Palestiinan valtio” alueelle todellisen kestävän rauhan ja turvallisuuden?

Israel on joutunut valtaviin taloudellisiin pakotteisiin koko historiansa ajan vihamielisten naapureidensa vuoksi - pienen valtion puolustusmenot ovat huimat. Israel on tehnyt palestiinalaishallinnon ex- presidentti Abbasille vuosien kuluessa lukemattomia myönnytyksiä kansainvälisen painostuksen alaisena. Niillä ei kuitenkaan ole saavutettu mitään – ei neuvottelujen kannalta eikä rauhan kannalta. Niistä on seurannut vain uusia vaatimuksia palestiinalaishallinnon taholta.

Palestiinalaishallinnolta tai terroristijärjestö Hamasilta ei sen sijaan ole vaadittu mitään! Heille ei ole laitettu eikä olla laittamassakaan mitään ”pakotteita”. Päinvastoin heille osoitetaan avokätisyyttä sanoissa ja teoissa. He ovat läntisen maailman lellilapsia. Tämä on aivan käsittämätöntä! Täysijärkisessä maailmassa terrorismia ei pidä palkita eikä sallia vihanlietsomista suvereenia juutalaisten kotimaata tai juutalaisia vastaan, mikä on nähtävissä huolestuttavassa määrin monessa Euroopankin maassa. Kaikkien EU maiden tulisi ennemminkin olla Israelin puolella joka on vuosikymmenien ajan joutunut taistelemaan yksin terrorismia vastaan – sitä terrorismia, joka on entistä vahvempana ja huolestuttavampana uhkaamassa joka päivä myös Euroopan maita.

Lähteet:

San Remo Conference, April 24, 1920 http://www.bu.edu/mzank/Jerusalem/tx/SanRemo.htm

http://www.ec4i.org/index.php?option=com_content&view=article&id=128:give-peace-a-chance&catid=74:press-releases&Itemid=53

The Hope-Simpson Report: Palestine, Report on Immigration, Land Settlement and Development, Sir John Hope Simpson, Command Paper No. 3686, His Majesty's Stationery Office, 1930

Palestine Royal Commission Report, Presented by the secretary of state for the colonies to parliament by command of his majesty, July, 1937 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03068373708730828?journalCode=raaf19#.VEAje2ckLpx

The Claim of Dispossession: Jewish Land-Settlement and the Arabs, 1878-1948, Arieh L. Avneri,Tel Aviv: Hidekel Press, 1984

Cyntia Day Wallace, Ph D:  Foundation of the international rights of the Jewish People & the State of Israel: Implications for the current debate. Heidelberg Sept. 2011

Myths and facts http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/myths3/MFmandate.html#1

https://themuslimissue.wordpress.com/2013/09/27/hamas-official-who-are-palestinians-palestinians-dont-come-from-palestine/comment-page-1/

Inside the UNRWA classrooms https://www.youtube.com/watch?v=QbzZ7fIFoaE

Mapping Israel's Enemies https://www.youtube.com/watch?v=z7oepnttG5k

Hamas charter http://www.mythsandfacts.org/Conflict/statute-treaties/Hamas_charter.htm

Hamas in their own voices  https://www.youtube.com/watch?v=eB6Hbpp5K1U

Terrorist from the “Westbank”  https://www.youtube.com/watch?v=uH1CS9PGI4Q

Obsession, Radical Islam´s war against the West by the Clarion Project https://www.youtube.com/watch?v=P4V3O2hGCeA

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Käyttäjän RaimoRento kuva
Raimo Torvinen

Kiitos Heli arvokkaasta kirjoituksestasi, oikeat asiatiedot jäsenneltynä ymmärrettävään muotoon. Toivomme, että Suomalaiset jatkossa suhtautuvat Israeliin rakkaudella, kuten muihinkin kansakuntiin. Israel on lähi-idän ainoa demokratia, eikä kukaan voi saada heitä alueeltaan enää koskaan pois.

Lea Zevulun

Todella hyva kirjoitus!
Kirjoittaja on paneutunut asioihin huolella ja omaa tietamysta, minka rinnalla kalpenevat monet itseaan viisaana pitavat, poliitikot ym.
Tama teksti paljastaa valheet ja tuo totuuden esille.
Kaiken kaikkiaan vakavasti otettava kirjoitus.
Ps. Jumala suokoon Suomelle viisaita paattajia ja asioiden hoitajia, joilla on vaikutus viela pitkalle Suomen tulevaisuuteen.

Hilkka Korhonen

Kiitos Heli hyvästä ja asiantunevasta kirjoituksesta. Tämän kirjoituksen pohjalta toivoisin A-talk tai A-studio tms. tekevän keskusteluohjelman. Olisko mahdollista joskus Israelin puolesta sanoa asiat halki. Palestiinalaisten puolelta on jo tarpeeksi kuultu yksipuolista ja valheisiin perustuvaa propagandaa.
Päättäjien pitäisi lukea tämä ja sitten vasta kommentoida mediassa. Monesti, liian usein, huomaa ettei heillä ole tietoa asioista, joista he puhuvat.

Käyttäjän esadamski kuva
Esa Damski

Kiitos todella hyvästä artikkelistasi Heli. Onhan tämä kuitenkin aikamoista tuulimyllyjä vastaan taistelemista. Kansat ovat puolensa valinneet, tänään myös ruotsi.

Israelin- demonisointi ja viha on nykyisin todella suurta eikä tarvitse paljon miettiä mistä sen polttoaine tulee. Henki on sama mikä oli natsi-saksassa. Perkeleellinen juutalaisviha.

Minä ainakin olen puoleni valinnut: Jumala Israelia siunatkoon! Am Israel chai!

Käyttäjän HeliHartikainen kuva
Heli Hartikainen

Lämmin kiitos Raimo, Lea, Hilkka ja Esa, että olette vaivautuneet pitkän artikkelini lukemaan ja jopa kommentoimaan - vieläpä positiivisesti. Voisiko kirjoittaja olla tyytyväisempi....vaikka kyllä minä odotin valmiina propagandistejakin.....
Palestiinalaispropagandaa on syötetty median välityksellä niin paljon, että jopa ennen niin järkevissä pohjoismaissakin on moni lähtenyt harhailemaan valheen poluille. Totuus ei enää kelpaa vaikka siitä tekee rautalankamallin. Niinhän se Sana sanoo, että "valheen kaikella voimalla" perkele eksyttää ihmiset pois totuudesta. Mutta ihminen itse tekee valintansa.

Monta kertaa juutalaiset on karkoitettu tuolta alueelta, omasta maastaan, mutta Aamos 9:ssä Jumala sanoo: "Minä istutan heidät omaan maahansa eikä heitä enää revitä pois maastansa, jonka minä olen heille antanut, sanoo Herra, sinun Jumalasi". Nyt elämme tuota aikaa. Israel on palannut voitollisena maahansa! Ja Esa, minäkin olen puoleni valinnut, totuuden! Am Israel chai!

Kaisu Nivukoski

Kiitos Heli minunkin puolesta niin hyvästä kirjoituksestasi,joka oli niin sydäntälämmittävä. Ei nuo riidankylväjätkään ole pystyneet teroittamaan kyniään totuutta vastaan.Myös minä olen puoleni valinnut heti,kun olen tullut Sanan totuuden tuntemaan.Am Israel chai,am Israel chai!On niin helppo olla voittajan puolella.

Toimituksen poiminnat